Kvinnoförtyck i förorten?

Att vara tyst om förtryck är rasism. Det är grundtanken i en artikel som skrivits i Expressen, där fokus ligger på att ett kvinnoförtryck i förorten. Så här står det:

För oss som engagerat oss i arbetet mot hederskultur och hedersrelaterat våld och rasism har det aldrig varit fråga om att vilja smutskasta orten. Vi bor här själva, våra vänner och familjer bor här. Vi tycker om våra orter där vi bor. Men att tycka om var man bor är inte samma sak som att blunda för problemen. Att blunda inför radikaliseringen av unga män (och unga flickor) som krigar mot demokrati och jämställdhet med vapen i handen är att göra orten en otjänst. Att blunda inför att flickor (och pojkar) diskrimineras och hotas i hederns namn är det som är rasistiskt.

Vidare hänvisar man i artikeln på en studie som visar att 100 000 flickor och unga kvinnor lever i greppet av hederskultur, i Sverige. Landet som ska vara det mest jämställda i hela världen. Hur är det möjligt? Man menar i artikeln att det beror på att man blundar för förorten, att det som pågår i orten inte berör övriga Sverige. De kvinnor som står bakom artikeln bor i förorten och vill ha hjälp att lyfta frågan så att de kvinnor (och män) som bor i stan där problemet inte är lika påtagligt (eller inte existerar?). I förorten bor folk av olika nationalitet, folk av olika religion, folk som inte tror. Kvinnor och män, familjer och singlar. Och det måste vara lika självklart att det ska vara jämställt i förorten som att det är självklart någon annanstans.

Fler bör flytta till förortenKista

Kanske uppstår problemet med jämställdhet i förorten då många är rädda för att kritisera islam. Det finns redan en islamofobi i Sverige, inga feminister vill falla in i ledet av islamofobi. Men det här har inget med islam att göra, det handlar om att kvinnosynen helt enkelt – oavsett religion – måste vara densamma i hela landet. Ett första steg mot problemet måste ju också vara att få fler att flytta ut till förorten. Att få folk att förstå att förorten är minst lika bra som att bo innerstan. Läs gärna mer om att bosätta sig i förorten här.