Unga får svårt att ta lån till bostad

Den nya amorteringslagen har blivit omdiskuterad. Å ena sidan är det bra att svenskarnas hushållsskulder minskar, men å andra sidan är det nu en stor grupp människor som stängs ute från bostadsmarknaden. Med amorteringskraven blir nämligen storbankerna mindre benägna att bevilja lån, och ställer högre krav på låntagaren. Något som klingar dåligt med dagens moderna människa, som arbetar i projekt, frilans och annat.

Det är visserligen svårt att få ett större lån från annat än storbanker, men allt fler börjar låna till en insats hos mindre banker för att kunna möta storbankernas högre krav. På https://www.axofinans.se/l%C3%A5na-pengar kan du läsa mer och räkna ut vad ett sådant lån skulle kosta dig i månaden.

Unga tjänar för lite för bolån

Vad man än tycker om att unga ska ta lån, kan kan konstatera att chansen till att få ett första handskontrakt i storstäderna är nästintill omöjlig. Kötiden är lång, och väntas bli längre, så för den som vill ha någonstans att bo tvingas man förmodligen hyra in sig i ett andra handskontrakt. Andra handskontraktets hyra är förmodligen högre än vad man hade betalat i månaden med ränta och amortering – och det är inte ovanligt att det är våra studenter i storstäderna som betalar andras amortering. Ändå är bankerna ovilliga att bevilja dem lån. Hur går matematiken ihop? Läs mer om resonemanget här.

Även i Dagens Samhälle kan man konstatera att det är en svår ekvation att få ihop. Att unga stängs ute på bostadsmarknaden, menar man, påverkar tillväxten i samhället. De flesta analyser som görs på området pekar på att unga i större utsträckning än tidigare nu lämnas ute, och tvingas betala mer i avgift varje månad på dyra andra handskontrakt.

Dessa punkter tar DI upp som amorteringskravet innebär:

  • Barnbidrag och annan inkomst räknas in som ens bruttoinkomst
  • Utökning av gammalt lån innefattas av nya amorteringslagen
  • Nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera ytterligare 1 procentenhet på hela bolånet. Det vill säga 3 procent i årlig amortering vid lån över 70 procent av bostadens värde.

Man menar också i analysen att även höginkomsttagare drabbas av de nya amorteringskraven.