Många fördelar med ombildningar

Bor du i en fastighet som har börjat diskutera möjligheterna till ombildning från hyres- till bostadsrätt? Det är en process som blir betydligt enklare om ni har rätt hjälp redan från början. Läs mer i den här artikeln om hur ombildningen går så smidigt som möjligt.

Det är inte ovanligt att det finns en vilja bland boende att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Att verkligen genomdriva en ombildning kan dock vara en krävande process. Inte sällan misslyckas ombildningen. Detta är en konsekvens av flera olika faktorer, inte minst juridiska.

Ombildningar – positivt för de boende, positivt för samhället?

Det finns konsulter, som Interesta, som kan hjälpa till med allt från juridiska till praktiska problem kring en ombildning. Men det kan också vara bra att läsa på om konkreta argument till varför det ofta är positivt med ombildningar. På samhällsnivå brukar ombildningar ofta lyftas fram som en bra väg till minskad segregation. Med det i åtanke är det inte konstigt att det ofta finns en politisk vilja till ombildningar.

”Här ger vi möjligheten till människor att kunna göra en egen bostadskarriär” säger Dennis Wedin som är fastighets- och bostadsborgarråd i Stockholm till SVT (Källa: Aftonbladet).

Balans är målet

Den politiska målsättningen med att tillåta ombildningar är också att i olika områden uppnå en balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. I många fall existerar alltså både positiva skäl för enskilda boende och för samhället i stort. Vid ombildningar är det dock viktigt att tänka på till exempel att alla de boende måste vara med på tåget, och att lägenheterna gärna får säljas lite billigare så att alla får råd med dem.