Hemförsäkring när du bor i en bostadsrätt

När du köper och bor i en bostadsrätt har du ett större ansvar än om du bor i en hyresrätt. Som boende i en bostadsrätt är du ansvarig även för skador på lägenheten i sig. Du måste därför ha en särskild hemförsäkring som är anpassad för bostadsrätter.

Oavsett vilken typ av bostad som du bor i bör du teckna någon form av hemförsäkring. Det har inte någon betydelse om du bor på en fastighet, i en bostadsrätt eller en hyresrätt – en hemförsäkring är nödvändig om olyckan skulle vara framme. Emellertid skiljer sig försäkringarna åt beroende på vilken typ av bostad som du ska försäkra.

En försäkring för en fastighet skiljer sig på avgörande punkter åt jämfört med en försäkring för en bostadsrätt eller en hyresrätt. Anledningen till detta är att den egendom som skyddas av försäkringen inte är densamma i de olika försäkringarna. En villaförsäkring är som regel betydligt mer omfattande, och därmed även dyrare, än en hemförsäkring till bostadsrätt eller till en hyresrätt.

Försäkring när du bor i en bostadsrätt

När du bor i en bostadsrätt har du inte endast ansvar för det lösöre som finns i bostaden, som möbler, TV och liknande. Du har även ansvar för bostadsrätten i sig. Skulle det uppstå skador på till exempel väggar och golv är det du som är ansvarig. Oftast är det bostadsrättsföreningen som åtgärdar skadorna men därefter riskerar du att bostadsrättsföreningen kräver att dig på betalning för reparationskostnaderna. Dessa kostnader kan vara mycket höga och har du inte en bostadsrättsförsäkring måste du själva betala hela det belopp som bostadsrättsföreningen kräver.

Teckna en modern och aktiv försäkring för din bostadsrätt

När du ska välja en försäkring för din bostadsrätt är det viktigt att du noggrant går igenom de olika alternativen. Du bör undvika de gamla och traditionella försäkringarna där du i princip alltid betalar för mer än vad du behöver. Och när olyckan är framme trilskas likväl försäkringsbolaget när du begär ut ersättning från din försäkring. Välj därför i stället en modern och aktiv försäkring som dessutom löpande anpassar sig till din livssituation. Då kan du vara säker på att alltid ha en försäkring som är anpassad till dig och dina behov.