Välkommen till huvudstaden Stockholm!

2702629-carpentry-workStockholm är som vi alla vet Sveriges huvudstad och hit flyttar omkring 40 000 personer varje år så du som vågat flytta hit och lyckats att få en bostad i denna vackra stad, grattis!

2015 beräknas omkring 20 000 nya bostadsrätter att byggas men frågan är om detta verkligen räcker för att fylla bostadsbehovet och övermanna den stundande bostadsbristen. Sålunda är bostadsfrågan en het debatt inför det kommande riksdagsvalet i september detta är. De olika blocken är som vanligt oense och det blå blocket propsar för en utbreddning av blandande boendeformer samtidigt som det röda trycker för en utökad bebyggelse av enbart hyresrätter och studentbostäder. Dock kan en tydlig liknelse dras och det är att trots partiernas olika sätt att attackera frågan så är grundtesen den samma: vi behöver fler bostäder. Det återstår sedan att se efter valen vilket av alla partier som tar makten och om de då uppfyller sina vallöften.

Flytta ifrån Stockholm?

Enligt en ny undersökning är det många som väljer att lämna storstaden för att söka sig lyckan på annat håll och det är främst unga som väljer att bosätta sig i andra städer. Dock kan detta bero på att den ökade arbetslösheten gjort att allt fler söker sig en högre utbilning för att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden och således flyttar ut till universitetsstäderna. I till exempel på universiteten i Lund och Lindköping kan man se en tydlig ökning av ansökningar till olika kurser och program från både ungdomar och äldre. Sålunda kan sägas att de populäraste kurserna i många fall omfattar någon form av datakunskap eller matematik då fler arbetstillfällen spås öppnas i yrken där dessa ämnen ingår då de flesta 40-talisterna nu går i pension. Så om man är en av de olyckliga som inte lyckats att knipa en lägenhet eller annan bostad i huvudstaden kanske bör pröva lyckan i skolbänken och sedan göra ett nytt försök?