Vikten av tryggt boende

När man skaffar familj och bestämmer sig för var man ska bo är det mycket att ta in i beräkningarna. Finns det bra dagis och skola för barnen? Hur enkelt är det att ta sig till och från jobb? Vad blir boendekostnaderna? Finns det andra barn att leka med för ungarna? Finns det en lekplats? Och så vidare. En av de viktigaste frågorna är dock – hur tryggt är det där en vill bo? För sanningen är att det inte är lika tryggt över hela landet, och även om man inte vill erkänna det – är vissa ställen mycket farligare än andra. Att inte bo i en säker och trygg kommun kan påverka det vardagliga livet. Det blir till exempel obehagligt att gå hem om kvällarna, och man vågar inte lita på sin omgivning. Om man känner ett sådant obehag kan det vara bra att ha en överfallslarm app på sin telefon, så att det kommer någon om någonting händer.

Sveriges tryggaste kommuner

I DN kan man läsa som den tryggaste kommunen, och den farligaste. Högst upp på listan, med minst anmälda stöld- och tillgreppsbrott, våldsbrott, bränder och inskrivna på sjukhus ligger Öckerö (som ligger i Västra Götalands Län). Den kommun som ligger längst ner på listan är Malung-Sälen, det är alltså ett ställe en ska undvika om man är ute efter trygghet. Sollefteå, Helsingborg,  Perstorp och Ljusnarsberg är också kommuner man ska undvika på grund av otrygghet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att dessa rapporter inte är ”facit” utan snarare underlag för analys. Malung-Sälen hamnar till exempel lite orättvist längst ner, eftersom undersökningen inte har hänsyn över det faktum att det under vintersäsongen är mängder av turister som åker skidor där. De säkraste länen i Sverige är Uppsala, Östergötland och Blekinge – där är samtliga kommuner högst upp på trygghetslistan. Däremot är det omvänt i Västermanland och Södermanland – där samtliga kommuner hamnar långt ner på listan.