Vikten av branddörrar i lägenhetshus

Stockholms innerstad är fylld av lägenhetshus och om en brand uppstår i någon av lägenheterna eller i förrådsutrymmet är det lätt att branden sprider sig i hela bygganden. Men detta går att förhindra – och det med hjälp av branddörrar.

Finns det branddörrar i ditt lägenhetshus? Om inte ska du veta att en branddörr från Dörrakuten kan rädda liv och egendom ifall olyckan skulle vara framme. För det är just vad den här sortens dörrar gör – förhindrar brand från att spridas och kan på så vis rädda liv och minimera skadorna en våldsam brand kan orsaka. Dessutom finns en hel del regler och föreskrifter som måste följas när det kommer till brandskydd och branddörrar i lägenhetshus och förråd. Detta bör till exempel alltid finnas enligt Boverket:

  1. Brandvarnare (måste finnas)
  2. Brandsläckare (rekommenderas)
  3. Brandfilt (rekommenderas)

Bra att veta om brandskydd

Något som är bra att veta om när det kommer till att förhindra bränder i lägenheter och flerfamiljshus är att varje lägenhet ska utgöra vad man kallar en brandcell vilket innebär att om det börjar brinna i en lägenhet ska elden inte kunna spridas vidare på 60 minuter. Det är ett sätt att säkerställa så räddningstjänsten hinner komma på plats och göra en insats mot branden. Är det däremot så att utrymmet som brinner saknar en branddörr är detta något som bör åtgärdas illakvickt, annars kan ditt hem bli en dödsfälla.

Rädda, varna, larma och släck

Om branden skulle härja i ditt hem är det viktigt att du först räddar och varnar personer som är i fara för branden och sedan larmar 112 innan du själv ger dig på att släcka elden. Det skriver MSB:s på sin sajt som handlar om brandsäkerhet för privatpersoner och om brand i lägenhet eller flerfamiljshus. Där skriver man även om att det är viktigt att utrymma och samtidigt hindra brandens spridning – vilket du enkelt kan när du har en branddörr. Här är fler tips från MSB: